Inför social värnplikt

Jag tyckte att det var ett intressant program som SVT:s Agenda (på länken har i skrivande stund inte programmet lagts ut) hade i kväll. Statsminister Fredrik Reinfeldt var i studion och fick god tid på sig att förklara och försvara den politik som regeringen för när det gäller att motverka den allt högre arbetslösheten. Och särskilt då arbetslösheten som råder bland ungdomarna.

Det är tydligt att regeringens politik inte räcker till. Men det är inte enda skälet. Det är så oerhört många faktorer som påverkar situationen vilket gör – jag har varit inne på det tidigare – att den är svår att lösa. Det gäller inte bara i Sverige. Runt om i Europa är ungdomsarbetslösheten väldigt – ja, farligt stor i förhållande till vad den kan leda till i framtiden i form av tidigt utslagna ungdomar och sociala spänningar.

En faktor som säkert spelar in är att många ungdomar, uppåt en tredjedel, inte fixar studierna på gymnasiet. Självklart får dessa ungdomar svårare att göra sig gällande på marknaden. Alltför höga ingångslöner är en annan faktor, som medverkar till att arbetsgivare – både privata och offentliga – blir obenägna att anställa. Arbetsmarknadspolitiska åtgärder i form av arbetslösas praktik på arbetsplatserna är ytterligare en faktor; den innebär att många arbetsgivare får arbetet gjort av gratis arbetskraft och ibland får de till och med pengar för dessa praktikanter.

Nej, nu kastar jag mig upp på mina käpphästar! Inför en form av social värnplikt för alla ungdomar som inte studerar vidare eller får jobb efter gymnasiet. Låt äldre, nypensionerade personer, fungera som handledare för dessa ungdomar som kommer att ge många äldre i särskilda boenden samt patienter på olika inrättningar en guldkant i tillvaron. Detta samtidigt som de unga får en uppfattning om alla de yrkesval som står till buds inom vård, skola och omsorg.

Arbeta hårdare med att utveckla lärlingssystem och inför volontärjobb i olika yrken.

Det talas så mycket om de stora pensionsavgångarna. Fredrik Reinfeldt nämnde själv att Sveriges kommuner och landsting, SKL, i år beräknar att 400 000 personer lämnar sektorn med pension. Det bör öppna för många möjligheter för unga. Jo, så är det. Men det räcker inte med att så är fallet. De som lämnar sina jobb för att njuta sitt otium på ålderns höst tar med sig en kompetens och erfarenhet som byggts av formell utbildning, lång praktisk erfarenhet och många vidareutbildningar i form av kortare kurser och konferenser.

För en ungdom som lämnat gymnasiet med icke fullständiga betyg är det inte lätt att ersätta personer som lämnar sina jobb i exempelvis den offentliga sektorn. Det är här den sociala värnplikten kan tjäna som en ingång (problemen att hitta kvalificerad och intresserad personal kommer inte att minska med åren) genom att den så kallade tröskeln in hyvlas ner ordentligt.

Att tänka på är faktiskt det faktum att väldigt många som nu går i pension och som under decennier har klarat sina jobb med bravur i början inte heller hade fullständig gymnasieutbildning. Med det vill jag få sagt att en smartare och mindre formell ingång i arbetslivet kan betala sig mycket bra i längden.

Nej, nu har jag dragit iväg alltför långt. Få orkar väl läsa detta som jag ordat om tidigare. Men har ni gjort det och jag inte lyckats tillföra något så får jag väl ödmjukt be er om ursäkt.

Om olatheander

Har arbetat som journalist hela livet. Chefredaktör och ansvarig utgivare på Nynäshamns-Posten, Hudiksvalls-Tidningen och Norra Västerbotten (Norran). Ledarskribent, politisk redaktör och politisk chefredaktör på Västerbottens-Kuriren, Sundsvalls Tidning och Norra Västerbotten. Skrivit ledare och krönikor sedan 1976. Pensionär och tidigare verksam i egna firman Brola. Nu ägnar jag mig åt denna blogg och fritt skrivande för det egna höga nöjets skull. Vill du komma i kontakt med mig går det enklast via e-post: olath47@yahoo.se
Detta inlägg publicerades i Uncategorized och märktes , , . Bokmärk permalänken.