Polisrationaliseringar

Det har ju riktats en hel del kritik mot polisen den senaste tiden. Kritik som riktat sig mot att polisen inte är tillräckligt effektiv. Ingen större uppklarningsprocent har åstadkommits trots att antalet poliser har ökat under de senaste åren. Som ett led i att skapa en effektivare polis blir det förhoppningsvis så att polisen blir en myndighet i stället för att varje län ska ha sin egen polismyndighet. Det borde ha stått klart sedan lång tid tillbaka, eftersom det finns en rad exempel på hur brottslingar klarat sig längre alternativt helt undkommit polisen genom att flytta över länsgränsen.

Nu vill rikspolischefen Bengt Svensson i en intervju i Dagens Nyheter att polisens arbetsuppgifter ska rensas från sådant som han inte anser att polisen ska syssla med. Något som kom som en fullständig överraskning för mig var att det är polisen som ska ha koll på om det finns farliga istappar på taken; istappar som kan ramla ner och slå ihjäl eller allvarligt skada personer på trottoarerna. En annan uppgift som Bengt Svensson vill att polisen slipper är att tillsammans med räddningstjänsten inspektera så att hotell har utrymningsvägar och god elförsörjning(!).

Men det finns mer som han vill bli av med – utfärdande av pass, omhändertagande av berusade personer, ta hand om vanvårdade djur, ge tillstånd till demonstrationer och cirkusar, ta emot och förvara hittegods samt hjälpa andra myndigheter med transporter.

När det gäller istapparna och hotellbesiktningen kan dessa omedelbart släppas – i den mån som polisen över huvud taget ägnar detta någon tid. När det utfärdande av pass så kräver det, så vitt jag förstår, inte insatser av poliser. Det görs av annan personal. Att ta hand om vanvårdade djur är rimligen inte polisens uppgift om än en och annan skadad fågel har fått tillbringa en natt i arresterna i väntan på att bli transporterad till någon som är bättre lämpad att rehabilitera pippin.

Att ta hand om berusade personer kan vara klart besvärligt om dessa är bråkiga och stökiga. Ska landstinget göra det med sin personal? Nja, det tror jag inte på. Däremot borde landstinget ha lokaler där fulla människor kan sova ruset av sig under tillsyn av medicinskt skolad personal. Jag tycker också att en del transporter som polisen utför också i fortsättningen ska skötas av polisen.

Tillståndsgivning kan ges av andra – under förutsättning att polisen är informerad om vad som är på gång. Vissa demonstrationer skapar motdemonstrationer och bråk kan uppstå. Då måste självklart polisen vara på plats. Hittegodsavdelningar kan kommunerna ta hand om även om polisen också när det gäller detta bör ha insyn i verksamheten för att kunna kolla mot listor av stulet gods.

Sammantaget – nog kan verksamheten ses över. Men, och det är ett viktigt men, dessa uppgifter måste skötas och då blir frågan om vem som ska göra det. Kommuner, landsting samt i vissa fall andra myndigheter kan ta över en del. Privata intressen andra.

Det är också viktigt att tänka på att det alltid i alla sammanhang – inte minst i den offentliga sektorn – är nödvändigt att granska verksamheten för att hålla den så effektiv som möjligt.

Om olatheander

Har arbetat som journalist hela livet. Chefredaktör och ansvarig utgivare på Nynäshamns-Posten, Hudiksvalls-Tidningen och Norra Västerbotten (Norran). Ledarskribent, politisk redaktör och politisk chefredaktör på Västerbottens-Kuriren, Sundsvalls Tidning och Norra Västerbotten. Skrivit ledare och krönikor sedan 1976. Pensionär och tidigare verksam i egna firman Brola. Nu ägnar jag mig åt denna blogg och fritt skrivande för det egna höga nöjets skull. Vill du komma i kontakt med mig går det enklast via e-post: olath47@yahoo.se
Detta inlägg publicerades i Uncategorized. Bokmärk permalänken.