Inget Stornorrland

I dag har regeringen tydligen klargjort att det inte blir någon stor region i Norrland med dagens Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland. Det är bra att regeringen skrinlägger den planen och i stället koncentrerar sig på Svealandsregionen och Västra Götaland. Även Svealandsregionens framtida gränser ser knepiga ut med Sörmland i söder upp till Dalarna i norr. Jag tror att det blir en flopp för åtminstone Sörmland som ligger inte så avigt till i förhållande till övriga delar av regionen som ligger norr om Mälaren. Sörmland bör självklart i framtiden i stället tillhöra den region med Norrköping och Linköping och som sträcker sig upp mot Stockholm.

Det har jag ju ingenting med att göra förstås. Jag är glad för att det inte skapas ett Stornorrland. En sådan region skulle ju geografiskt utgöra nästan halva Sverige och det säger sig självt att stora delar av denna region skulle hamna än mer i utkanten än de är i dag. För nu har de nuvarande länen i alla fall en ambition att ta hand om hela området. En region där politikerna blir färre och området så mycket större skulle med stor sannolikhet koncentrera resurser än mer till Östersund, som ju är Jämtlands centrum, och till kustområdena. Måhända skulle Kiruna också kunna uppmärksammas av valda regionpolitiker i Sundsvall, Härnösand och Örnsköldsvik.

Man får ju inte glömma bort att det är lika långt mellan Umeå och Kiruna som det är mellan Umeå och Stockholm. Det är väldiga avstånd och även om man med den nya kommunikationstekniken kan förkorta avstånd så skulle en sådan gigantisk region i geografiskt hänseende inte bli lyckosam mer än för de städer och orter som kan få något regionorgan lokaliserat till sig. Och dessa städer skulle ha blivit sådana som lätt kan nås med flyg och tåg i första hand eftersom man kan tänka sig att det skulle bli ett väldigt resande för politiker och tjänstemän.

Skönt att denna diskussion är över, kan jag tycka. Men det måste ändå arbetas med frågan om hur länsgränserna lättare ska kunna passeras i administrativa sammanhang. Ett ökat samarbete mellan länen – fast det behöver inte vara ett samarbete som rör alla län i alla sammanhang – är önskvärt för att effektivisera resurserna. Man kan tänka sig att exempelvis Västerbotten gör upp om något med antingen Norrbotten, Västernorrland eller Jämtland i någon form av bilateralt samarbetsavtal, men att det nödvändigtvis inte behöver gäller samarbete mellan Norrbotten och Västernorrland eller Jämtland. Sett i detta perspektiv tror jag att det är Västerbotten som faktiskt har mest att vinna på att det förblir som det är.

I dag har det varit en bra dag för mig. Mina kontakter har nästan uteslutande gällt folk i Sunnanå och det har handlat om vitt skilda saker. Men det behöver jag inte gå in på här. En träningstimme på morgonen höll mig igång hela dagen. Det var bra. Och i morgon blir det mer att göra, som jag tror.

Annonser

Om olatheander

Har arbetat som journalist hela livet. Chefredaktör och ansvarig utgivare på Nynäshamns-Posten, Hudiksvalls-Tidningen och Norra Västerbotten. Ledarskribent, politisk redaktör och politisk chefredaktör på Västerbottens-Kuriren, Sundsvalls Tidning och Norra Västerbotten. Skrivit ledare och krönikor sedan 1976. Pensionär och nu verksam i egna firman Brola. Vill du komma i kontakt med mig går det enklast via e-post: olath47@yahoo.se
Det här inlägget postades i Uncategorized. Bokmärk permalänken.