Kraftig sågning

I förra veckan skickade regeringen en så kallad lagrådsremiss till – just det – lagrådet. Saken gällde regeringens förslag att ge cirka 9.000 ensamkommande unga en ny chans att få uppehållstillstånd. Den chansen skulle vara att om de får uppehållstillstånd om de studerar färdigt på gymnasiet.

Förslaget som sådant fick hård kritik och den kritiken kvarstod även efter det att regeringen justerat sitt första förslag till det som gick till lagrådet. Hittills är det bara Centerpartiet som funderat på möjligheterna att stödja förslaget. Alla andra oppositionspartier avfärdar det.

I dag kom lagrådet med sitt uttalande. Och lagrådet sågar förslaget helt och hållet. ”De förslag som nu lämnas är knapphändigt analyserade, remisstiden har varit kort och effekterna är svårbedömda. Det finns en uppenbar risk för att de föreslagna nya reglerna inte kommer att bli effektiva”, skriver man och fortsätter med att man ”anser att gränsen här har nåtts för vad som är acceptabelt i fråga om hur lagstiftning kan utformas”.

Det är verkligen en sågning och efter ett så kraftigt avstyrkande från juristerna är det mycket tveksamt om Centern vill riskera att splittra enigheten inom alliansen genom att ge sitt stöd till regeringen i den här frågan. Den är ju dessutom viktigast för Miljöpartiet och dess trovärdighet. Om Centern nu klart säger ifrån så finns det inte någon anledning för regeringen att över huvud taget lägga fram förslaget till riksdagen eftersom det skulle röstas ned.

I sak vore det inte fel. Migrationsverkets handläggningstider är långa och har bland annat inneburit att en del av de ensamkommande unga har hunnit fylla 18 år. Det har ju konstaterats enligt de undersökningar som har gjorts av tänder och knäleder att många faktiskt har varit äldre än 18 år när de kommit hit. I de fall när Migrationsverket och migrationsdomstolen funnit att det inte finns grund för att ge asyl, så ska den asylsökande avvisas. Det är så det fungerar och som det bör fungera. Men det har funnits en viss opinion för att dessa ensamkommande unga ändå ska få stanna och den frågan har främst drivits dels av de unga själva, dels av Miljöpartiet. Förslaget från regeringen innebär också att möjligheten att få stanna för studier också ska gälla dem vars identitet är helt klarlagd.

Vi får väl se var allt landar. Personligen tror jag att regeringen lägger det, enligt lagrådet, dåliga förslaget i papperskorgen.

Min dag har varit bra. Träning på morgonen, en del göromål och ärenden och så träff och snack med Sunnanåfolk samt lite skrivande så här på kvällen har bidragit till denna goda dag.

Om olatheander

Har arbetat som journalist hela livet. Chefredaktör och ansvarig utgivare på Nynäshamns-Posten, Hudiksvalls-Tidningen och Norra Västerbotten (Norran). Ledarskribent, politisk redaktör och politisk chefredaktör på Västerbottens-Kuriren, Sundsvalls Tidning och Norra Västerbotten. Skrivit ledare och krönikor sedan 1976. Pensionär och tidigare verksam i egna firman Brola. Nu ägnar jag mig åt denna blogg och fritt skrivande för det egna höga nöjets skull. Vill du komma i kontakt med mig går det enklast via e-post: olath47@yahoo.se
Detta inlägg publicerades i Uncategorized. Bokmärk permalänken.