Samerna fick rätt

Högsta domstolen, HD, satte i dag punkt för den tio år långa tvisten mellan Girjas sameby och svenska staten om rätten till jakt och fiske inom samebyns område. Därmed slog Högsta domstolen fast vad tingsrätt och hovrätt redan konstaterat – nämligen att samebyn ensam har rätten till jakt och fiske enligt sedvana och urminnes hävd. Jag tycker att det är en alldeles utmärkt dom. Samerna är en ursprungsbefolkning i landet och som sådan har den rättigheter enligt flera FN-konventioner. Men staten har sannerligen inte varit särskilt angelägen att leva upp till dessa konventioner.

Under lång tid var Sverige ett av de drivande länderna bakom ett av de viktigaste grunddokumenten för ursprungsbefolkningar – ILO169. Men när väl detta var på plats så har svenska staten under 31 år inte gjort annat än att förhala ratificeringen av detta  dokument. Det har jag i åtminstone två decennier ansett vara skamligt.

Det är mot den bakgrunden synnerligen intressant att en enig Högsta domstol hänvisar till ILO169 i sitt domslut. I anslutning till markrättigheterna skriver HD att nationell lagstiftning är skyldig att ta hänsyn till urfolks sedvanerätt. Domstolens passning till svenska staten går inte att ta miste på. ”Konventionen har inte ratificerats av Sverige men får i denna del anses ge uttryck för en allmän folkrättslig princip.” Och  konventionen är ILO169, som alltså inte har anammats av staten.

Den direkta praktiska konsekvensen av HD:s dom är att Länsstyrelsen i Norrbotten omedelbart fick sluta sälja jakt- och fiskekort som gäller Girjas samebys område. Om samebyn i sin tur har någon beredskap för att ta över den hanteringen – kring vilken frågan hela tiden har kretsat – återstår att se. Det tycks i alla fall inte finnas någon plan för hur det ska gå till i dagsläget.

För det är mycket som behöver redas ut. På lite längre sikt måste staten via länsstyrelserna bestämma sig för hur den ska agera. Lättast vore förstås att samebyarna på andra håll i landet får samma rättighet som nu har tillerkänts Girjas sameby. Det bör kunna ske utan några fortsatta juridiska processer. HD:s dom är ju prejudicerande och i så motto behöver en sameby bara antyda att den vill ta tillbaka sina rättigheter – som staten tog ifrån dem 1992 – för att få rätt.

Men det finns också andra dimensioner i konsekvenserna. Alla samer är inte renägare och det är högst oklart om övriga samer fritt kan få fiska och jaga i de områden som nu frigjorts och frigörs för de renägande samebyarnas administration. Det finns även annan lokal befolkning i områdena, som traditionellt ägnar mycket tid och intresse åt jakt och fiske. Jägarnas organisationer har förstås sina synpunkter på att rätten att disponera områdena nu övergår från länsstyrelserna till samebyarna.

Det är alls inte osannolikt att det kommer att bli en hel del bråk mellan olika intressen efter domen. Men sådant bråk kan måhända stävjas genom att regeringen så snart som det är möjligt tar sig samman och faktiskt försöker komma fram till något som garanterar alla samer, renägare eller inte, rättigheterna som de enligt ILO169 ska ha. Den stora frågan är dock om regeringen i dagens turbulens har kraft, ork och intresse att reda ut och komma fram till en slutsats i den här tydligen för staten känsliga frågan om ursprungsbefolkningens rättigheter.

Ja, det får bli allt för i kväll. Dagen har varit bra inte minst därför att jag fick nödvändig och nyttig massage av duktiga Lena Thall. I övrigt har dagen rullat på utan några större ovationer från något håll. Inte ens från mig själv.

 

Om olatheander

Har arbetat som journalist hela livet. Chefredaktör och ansvarig utgivare på Nynäshamns-Posten, Hudiksvalls-Tidningen och Norra Västerbotten (Norran). Ledarskribent, politisk redaktör och politisk chefredaktör på Västerbottens-Kuriren, Sundsvalls Tidning och Norra Västerbotten. Skrivit ledare och krönikor sedan 1976. Pensionär och tidigare verksam i egna firman Brola. Nu ägnar jag mig åt denna blogg och fritt skrivande för det egna höga nöjets skull. Vill du komma i kontakt med mig går det enklast via e-post: olath47@yahoo.se
Det här inlägget postades i Uncategorized. Bokmärk permalänken.